Freyn, Josef Franz

Freyn, Josef Franz, botaničar i graditelj  (Prag, 7.XII.1845 - Prag, 16.I.1903). Nakon završetka realne gimnazije polazio je studij šumarstva na Visokoj tehničkoj školi u Pragu 1865-67. te 1868. završio inženjerski studij na Sveučilištu u Pragu. Kao pomoćni inženjer radio je na gradnji željeznice u Ugarskoj 1869-73. Tijekom rada na željeznici intenzivno se bavio i prirodoslovljem te 1872. objavio svoj prvi prilog proučavanju flore u Ugarskoj.

Početkom 1874. radio je na izgradnji željezničke trase Pula-Divača. Uspostavio je kontakt s M. Tommasinijem iz Trsta te se upoznao s rezultatima istraživanja istar. flore. Zahvaljujući Tommasinijevu poticaju te bogatom materijalu i bilješkama koje mu je ustupio, F. je počeo detaljno obrađivati floru južne Istre. Surađivao je s dr. P. Magnusom, C. Marchesettijem i dr. H. Wawrom. Objavio je studiju o flori južne Istre (Flora von Süd-Istrien, 1877) u kojoj je obradio 1087 vrsta viših biljaka i 60 vrsta mahovina. Potom je u još dvama dodatcima (Nachträge, 1881. i 1900) upotpunio taj prikaz. God. 1878. s bogatim se herbariziranim materijalom vratio u Češku. Slijedećih je godina u mnogobrojnim prilozima iznio rezultate svojih istraživanja flore Istre, Učke gore (1879) i ostalih dijelova Primorja: Zur Flora des Monte Maggiore in Istrien, Természetrajzi Füzetek, 1879., 3(IV). Za života i rada u Pragu od 1881. do smrti podrobno je obrađivao pojedine biljne rodove iz čitavog svijeta (Europa, sjev. Amerika, Afrika i Azija). Označio je više od 750 novih biljnih vrsta, a 40-ak novoopisanih vrsta nosi njegovo ime.

S. Brana, Istarska enciklopedija