Mommsen, Theodor

Mommsen, Theodor, povjesničar, pravnik i epigrafičar (Garding, Njemačka, 30.XI.1817 - Charlottenburg kraj Berlina, 1.XI.1903). Sveučilišni profesor u Leipzigu, Zürichu, Wrocłavu i Berlinu. Bavio se rimskom pravnom i polit. poviješću, ali je obrađivao cjelokupnost života starih Rimljana.