Strunjan

Strunjan (tal. Strugnano), raštrkano  obalno naselje (45°32'N; 13°36'E; 20m nadm. vis.); 564st. (2002), pokraj ceste Kopar-Sečovlje-Buje, općina Piran.

 

Leži na Strunjanskom zaljevu i na padinama brda Ronek (116m), na kojem je hodočasnička crkva Marijina prikazanja (1512), od 1961. župna. Strunjanu pripadaju zaseoci Karbonar, Marčane, Pretski Grič, Ronek, Sv. Duh. Solane u zaljevu od davnine su dio piranskih solana. U nekadanjem franjevačkom samostanu (1907) od 1962. djeluje Center za usposabljanje Elvira Vatovec za djecu s teškoćama u duševnom razvoju. Stanovnici uzgajaju rano povrće, voće i vinovu lozu; važni su zdr. i izletnički turizam. Strunjanski poluotok zaštićen je kao →park prirode.

M. Požeš, Istarska enciklopedija