Hrvatsko-slovenska narodna stranka

Hrvatsko-slovenska narodna stranka (HSNS; poslije Jugoslavenska narodna stranka), politička organizacija Hrvata i Slovenaca u Istri 1884-1926. U nazočnosti zastupnika Augusta Jenka, Antuna Križanca, V. Zamlića, M. Laginje i V. Spinčića održana je 10.I.1884. osnivačka sjednica Hrvatsko-slovenskoga kluba zemaljskog istarskoga sabora, koji je trebao usklađivati polit. rad hrv. i slov. zastupnika. V. Zamlić bio je izabran za predsjednika, A. Jenko za tajnika. Ujedno je to i godina nastanka HSNS, u čijem su organizacijskom oblikovanju, uz već spomenute političare, sudjelovali i hrv. zastupnici D. Vitezić, M. Mandić te M. i D. Trinajstić.