Bolnice

Bolnice, ustanove namijenjene smještaju, liječenju i njezi bolesnika. Nakon staroga vijeka, u kojemu su postojale različite ustanove za liječenje (asklepiji, ijatreji, veletudinariji i dr.), u sr. vijeku pojavljuju se hospiciji i hospitali, obično kao karitativne ustanove vjerskih redova, koje su djelovale kao neka vrsta bolnice, nahodišta, ubožnice i svratišta. Hospitali su u Istri postojali u Kopru (od 1262), Puli i Poreču (u XIII.st.), Rovinju (1475).