Rojnić, Ante

Rojnić, Ante, publicist i prevoditelj (Medulin, 13.I.1905 - Zagreb, 21.III.1969). Nakon I.svj. rata, ostavši bez roditelja, školovanje je nastavio u Karlovcu, pa Zagrebu, gdje je maturirao 1927. i upisao se na Filozofski fakultet. Studij je ubrzo napustio i zaposlio se kao suradnik u listovima Obzor i Jutarnji list, gdje je radio do 1941.