Lovrečič, Štefan - Stipe

Lovrečič, Štefan - Stipe, narodnjak i gospodarstvenik (Truške kraj Kopra, 19.X.1891 - Trst, 5.III.1981). Završio je gimnaziju u Pazinu i studirao u Beču.

Kao tajnik općine Marezige zbog uporabe je slov. jezika u službenoj komunikaciji 1919. bio interniran na Sardiniju. Pušten je nakon godinu dana i potom se preselio u Trst. Ondje je ustrojio Zadružnu zvezu v Trstu, koje je do 1929. bio ravnatelj. Nakon toga radio je u Tržaškoj posojilnici in hranilnici. Uključio se u antifaš. djelovanje i surađivao s TIGR-om. God. 1941. uhićen je i na drugom tršćanskom sudskom postupku, zbog »predvođenja liberalnog iredentističkog pokreta i tajnog djelovanja u Istri« osuđen na 15 godina zatvora. Nakon kapitulacije Italije zaposlio se u Bankovnom savezu u Trstu, a nakon rata ustrojio je Gospodarsku banku u Kopru te ondje do 1949. radio u Istarskoj banci. Kao umirovljenik radio je u privatnom trg. poduzeću u Trstu.

LIT.: T. Jakomin Kocjančič, Štefan Lovrečič-Stipe (1891-1981), Brazde s trmuna, Lopar 1999, 4.
T. Jakomin Kocjančič, Istarska enciklopedija