Mahnič, Anton

Mahnič, Anton (Mahnić, Antun), krčki biskup, filozof i teolog (Kobdilj, Slovenija, 14.IX.1850 - Zagreb, 14.XII.1920). Nakon mature u sjemenišnoj njem. gimnaziji u Gorici 1871. upisuje se na goričku bogosloviju. Za svećenika je zaređen 1874., a studij bogoslovije završio je 1875. Iste godine postao je prefekt u malome sjemeništu u Gorici te nastavio studij u Beču, gdje je sred. 1881. postigao doktorat tezom De inferno. Najesen iste godine bio je imenovan redovitim prof. Novoga zavjeta na bogosloviji u Gorici te se tamo posvetio pisanju.