Šterk (Sterk), Andrija

Šterk (Sterk), Andrija, biskup (Volosko, 28.XI.1827 - Trst, 7.IX.1901). Osnovnu i srednju naobrazbu stekao je u Voloskom i Rijeci, a teološku u Gorici. Za svećenika je bio zaređen 24. IX. 1853. i imenovan kapelanom u Oprtlju, zatim katedralnim vikarom i propovjednikom u Sv. Justu u Trstu te profesorom teologije do 1866; 1866-94. župnik u Lovranu, a na izborima 1877. i 1883. bio je izabran za zastupnika u Istarskome saboru u Poreču.