Campeggi, Giovanni

Campeggi, Giovanni (Campegi, Campegio, latin. Campegius, Iohannes), porečki biskup (Bologna, 1513 - Bologna, 7.IX.1563). Postignuo je doktorat obaju prava. Stupio je u crkv. službu i brzo napredovao u crkvenoj hijerarhiji zahvaljujući rodbinskim vezama.