Manzutto, Pietro (Piero)

Manzutto, Pietro (Piero), poduzetnik i političar (Umag, 17.VII.1857. - Trst, 10.III.1914.). Rođen je u obitelji čiji su se predci 1722. doselili iz talijanskog grada Pesara. Manzutto su imali veće posjede u okolici Umaga, pa je Pietro, koji se školovao u Poljoprivrednoj školi u Trentu, nastavio obiteljski posao, ali dajući poseban prinos poljoprivrednom razvitku umaškog područja. 

Bio je jedan od utemeljitelja tvornice za preradbu i pakiranje povrća u Umagu 1912., pa tvornice ribe, prvi je sadio rajčicu u većim količinama, zasadio je američku lozu, otpornu na peronosporu, i u Istri udomaćio sorte pinot, cabernet i rajnski rizling. Bio je i politički aktivan, član protalijanske, iredentističke Liberalne stranke te je više godina bio načelnikom Umaga. Poticao je osnivanje niza udruga, primjerice za solidarnu radničku pomoć (Società Mutuo Soccorso), omladinske, glazbene i dr. Objavio je knjižicu Progetti ferroviari istriani (1908.), u kojoj zagovara povezivanje Umaga s postajom pruge Parenzane kraj Valice (Savudrija). S bratom Giangiacomom (1861.-1933.), koji je bio umjetnički kritičar i urednik tršćanskih novina Rivista Musicale Illustrata, pomogao je skladatelju Antoniju Smaregli da nastavi rad. Pokopan je na umaškom groblju, a za vrijeme Italije imao je u gradu spomen-poprsje i trg (do rodne kuće). Nakon Drugog svjetskog rata spomenik je srušen, a trg preimenovan.

LIT.: N. Fachin, Manzutto, Istarska enciklopedija; "Sior Piero" Manzutto il sindaco irredentista u Arena di Pola broj 1123 od 3. 6. 1958.
G. Prodan