Ostrogović, Kazimir

Ostrogović, Kazimir, arhitekt (Sv. Vid na Krku, 7.IV.1907 - Zagreb, 15.VI.1965). Diplomirao je 1934. na Tehničkome fakultetu u Zagrebu kod H. Ehrlicha i E. Šena.