Manzin, Feruccio

Manzin, Feruccio, pjevač, bariton (Vodnjan, 4.V.1935 - Rijeka, 26.IX.1996). Pohađao je glazb. školu »Ivan Matetić Ronjgov« u Rijeci i usavršavao se u pjevanju nekoliko godina kod prof. Nade Auer.