Manzin, Feruccio

Manzin, Feruccio, pjevač, bariton (Vodnjan, 4.V.1935 - Rijeka, 26.IX.1996). Pohađao je glazb. školu »Ivan Matetić Ronjgov« u Rijeci i usavršavao se u pjevanju nekoliko godina kod prof. Nade Auer.

Od 1965. do umirovljenja 1991. djelovao u Operi Narodnoga kazališta Ivana pl. Zajca u Rijeci, najprije kao zborski pjevač, a poslije i kao solist. Među najzapaženijim ulogama su mu: Alfio u Cavalleriji rusticani P. Mascagnija, Silvio u Pagliacci R. Leoncavalla, Marcello u Puccinijevoj La Bohème, te Germont u Traviati i Grof Luna u Trubaduru G. Verdija.

L. Duraković, Istarska enciklopedija