Host, Antun

Host, Antun, učitelj, prosvjetno-politički djelatnik (Marčelji, 14.II.1908 - Rijeka, 23.III.1990). Građansku i učiteljsku školu završio u Kastvu, a u Zagrebu diplomirao na Višoj pedagoškoj školi. 

Prvo radno mjesto bila mu je Studena na Kastavštini, potom Stara Baška na Krku, Vrbovsko, Plitvička jezera i Tounj. U II. svj. ratu odlazi u domobrane. Pristupio NOB-u u Slunju, potom ga ZAVNOH upućuje u Istru da organizira hrv. prosvjetni rad. Na Buzeštinu stiže 1944. te počinje obnavljati hrv. škole. U Svetom Donatu kraj Buzeta otvorio je 16.II.1944. prvu hrv. osnovnu školu u Istri u razdoblju poslije tal. zabrane hrv. škola. Kako nije bilo dovoljno hrv. prosvj. djelatnika organizirao je prvi tečaj za osposobljavanje učitelja (Klarići, 5-21.III.1944), sudjelovao u izradbi njegova programa i bio mu voditeljem. Nakon II. svj. rata bio je načelnik za prosvjetu u Oblasnom NOO za Istru i sudjelovao u stvaranju mreže osnovnih i srednjih škola. Zatim je radio u Ministarstvu za prosvjetu NRH.

LIT.: B. Jakovljević, Biografski leksikon Buzeštine i općine Lanišće, Pula 1996.
B. Jakovljević, Istarska enciklopedija