Hammerling, Joachim

Hämmerling, Joachim, biolog (Berlin, 9.III. 1901 - Wilhelmshaven, 5.VIII.1980). Studirao je u Berlinu i Marburgu. Doktorirao je 1924. i postao asistentom u berlinskom Institutu za biologiju »Car Vilim« (Kaiser-Wilhelm Institut für Biologie).

God. 1939-45. bio je ravnateljem rovinjskoga instituta (Centar za istraživanje mora Rovinj). Ondje je istraživao značenje stanične jezgre u morfološkoj diferencijaciji morskih zelenih alga iz roda Acetabularia transplantacijom, prvom u svijetu, staničnih jezgara između vrsta Acetabularia crenulata iz Karipskoga mora i Acetabularia mediterranea iz Jadrana. Nakon II. svj. rata vratio se u Njemačku, ponijevši sa sobom uz ostalo i kulture alga koje je smjestio u Institut Društva »Car Vilim« (Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft) u Langenargenu. Nakon poslijeratne reorganizacije te ustanove radio je u Institutu za morsku biologiju »Max Planck« u Wilhelmshavenu. Od 1970. vanjskim je članom Britanske kraljevske akademije.

LIT.: H. Harris, Joachim Hämmerling 1901-1980, Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, London, 1982, 28.
D. Zavodnik, Istarska enciklopedija