Lovrenčić, Ivan

Lovrenčić, Ivan, slikar i grafičar (Sveti Križ Začretje, 28. XII. 1917 - Zagreb, 30. XII. 2002). U Zagrebu je pohađao Akademiju lik. umjetnosti, na kojoj je predavao 1972-78. 

U hrv. je suvremenom slikarstvu najizrazitiji crtač. Mrtve prirode i lirske intimističke interijere simboličkih poruka crtao je tušem, olovkom ili ugljenom, često ih dorađujući akvarelom te srebrnim ili zlatnim aplikacijama. U tematskim ciklusima (Muzika, Erotika) gradio je prizore na rubu stvarnosti i fantastike, a ciklus Zanati bliži je humoru i karikaturi. Objavio je mnogobrojne mape grafika i ilustrirao više knjiž. djela. Izrađivao je skulpture, keramiku i staklo, a radio je i nacrte za tapiserije. Oslikao je crkvicu sv. Kuzme i Damjana u Grožnjanu 1990. 

K. Matanić-Živanović, Istarska enciklopedija