Venier, Sebastiano

Venier, Sebastiano, zapovjednik flote, mlet. dužd (Venecija, 1496-Venecija, 3. III. 1578). Potjecao iz znamenite mlet. plemićke obitelji Venier.

 

God. 1548-51. bio je vojvodom na Kandiji (Kreti), 1566-68. podestatom u Veroni, a 1570. imenovan je prokuratorom Sv. Marka i vrhovnim zapovjednikom pom. flote. U toj je ulozi sudjelovao u bitki kraj Lepanta 7.X.1571., koju je protiv Osmanlija organizirao vojni savez kat. sila (Savojskoga Vojvodstva, Genovske Republike, Španjolske i Mletačke Republike) na čelu s papom Piom V. U njoj je bio ranjen strjelicom u koljeno. Zahvaljujući njegovim akcijama kršćani su uspjeli zarobiti 117 osmanskih brodova, ubiti 30000 osmanskih vojnika i osloboditi 12000 kršć. robova. Unatoč sukobu s Johannom Austrijskim, zbog iznimno velikih zasluga u spomenutoj bitki kraj Lepanta postao je 1577. mlet. duždom, naslijedivši Alvisea Moceniga.

LIT.: G. Tassini, Curiosità veneziane, Venezia 1970.
S. Bertoša, Istarska enciklopedija