Radole, Giuseppe

Radole, Giuseppe, muzikolog, skladatelj, zborovođa, orguljaš, sakupljač narodnog blaga, svećenik (Barban, 6.II.1921. - Trst, 4.XII.2007.). Upisao se 1932. u koparsko sjemenište, a nakon mature 1940. nastavio školovanje na bogosloviji u Gorici, ali već sljedeće godine vraća se u Kopar i počinje voditi pjevački zbor. Glazbeno se školuje u Trstu, uči kompoziciju, klavir i gregorijansko pjevanje.