Matijašić, Ivan

Matijašić, Ivan, kirurg (Pazin, 5.II.1916 – Pula, 29.I.2001). Medicinski fakultet završio u Perugii (Italija), a kao mlad liječnik službovao je u Pazinu, na Lošinju, u Rijeci te u Općoj bolnici u Puli. Surađivao je s NOP-om, a u rujnu 1943. osnovao je i vodio partizansku bolnicu u Pazinu i Gologorici.