Bontempo, Enrico

Bontempo, Enrico, misionar, kroničar i vjerski pisac (Rovinj, 6.V.1851 - San Francisco, 2.IV.1907). Gimnaziju je polazio u Padovi i Bressanoneu, a u Isusovački red ušao 10.VIII.1868. u Bolzanu. Nakon studija filozofije u Innsbrucku i Lavalu (Francuska), bio je gimnazijski profesor u sjemeništu »Zmajević« u Zadru (1876-80), a teologiju je učio u Innsbrucku.

Za misije po hrv. krajevima, koje su obavljali isusovci Mletačke provincije (Missione illirico-dalmata), određen je 1884. te je nakon usavršavanja u hrv. jeziku, od jeseni 1885. do 1901., zajedno s Giuseppeom Lombardinijem, Jurjem Jeramazom i dr. dalmatinskim misionarima djelovao po svim hrv. krajevima, osobito u Dalmaciji. Potkraj 1901. postao je misionarom hrv. doseljenika u SAD-u sa sjedištem u San Franciscu, gdje je nastojao utemeljiti stalni duhovni centar za Hrvate, ali ih je obilazio i u drugim sjevernoamer. državama (Wyoming, Michigan). Više od 20 njegovih pisama ili izvješća o misionarskom radu i Hrvatima u SAD-u objavljeno je u službenom glasilu mlet. isusovaca Lettere edificanti della Provincia Veneta (1890-1902), a u istom glasilu 1902-07. objavljeno je više njegovih izvješća, posebice za godine 1897-1900., o djelovanju za misija u Hrvatskoj, koja je bilježio u dnevnik misionara (Diario delle missioni). Objavio je duhovno djelo o tada vrlo popularnoj pobožnosti Srcu Isusovu Guida al Sacro Cuore di Gesù (Padova 1900).

LIT.: Necrologio del P. Enrico Bontempo, Lettere edificanti della Provincia Veneta della Compagnia di Gesù, Venezia, 1908, 18; S. Dragičević, Spomenica pokojnika iz Družbe Isusove koji su djelovali u hrvatskim zemljama, P. 2, I, IV, rkp. u Arhivu Družbe Isusove, Zagreb; M. Korade, La »Missione illirico-dalmata« dei gesuiti (1852-1900), Svolgimento, metodo e risultati, Zagreb 1989.
M. Korade, Istarska enciklopedija