Matične knjige

Matične knjige, arhivsko vrelo s osnovnim podatcima o krštenima, tj. rođenima, vjenčanima i umrlima tijekom jedne godine, o demografskim kretanjima i broju djece u pojedinim obiteljima, te o otvorenosti ili zatvorenosti pojedinoga mjesta na temelju podataka o vjenčanjima unutar istoga mjesta ili izvan njega, o kumstvima i sl. Osobito su važne za istraživanje povijesti zdravstva na pojedinom mikropodručju, jer govore o dužini životnoga vijeka, o bolestima i uzrocima smrti (ubojstva, samoubojstva, nesreće i sl.). Neke vrste matica krštenih vodile su se već oko sredine ili potkraj II.st., a popisi katekumena za cara Konstantina.