Boljunsko Polje

Boljunsko Polje, manje naselje smješteno 4 km jugoistočno od Boljuna (45°17'N; 14°9'E); 150 st., općina Boljun. Selo je sačinjeno od nekolicine zaselaka (Katuni, Mandići, Buladi, Fabići, Martići, Polje, Kirčija, Čobci, Kurelovići, Perići i Novljani) raštrkanih oko plodnog polja u gornjem toku rijeke Boljunčice.