Pettan, Svanibor

Pettan, Svanibor, etnomuzikolog i pedagog (Zagreb, 1960). Muzikologiju je diplomirao 1983. na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji, magistrirao je 1988. na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, a doktorat iz etnomuzikologije stekao je 1992. na Sveučilištu u Marylandu (SAD).