Japodi

Japodi (grč. Ἰάποδες, lat. Iapodes), predrimsko stanovništvo koje je obitavalo kontinentalni dio Hrvatskoga primorja, Gorski kotar i Liku, te dijelove Korduna, Ogulinsko-plaščanske udoline, Cazinske i Bihaćke krajine, Pounja te Velebita i Zrmanje. Formiranje narodne skupine Japoda započelo je tijekom željeznoga doba (IX. st. pr. Kr). Strabon i Dionizije Halikarnašanin ih nazivaju ilirsko-keltskim narodom, no arheološka istraživanja nisu u stanju takvu etničku tezu podržati. Bavili su se stočarstvom, obradom kovina i trgovinom jantara. Doprli su do mora između IV. i II. st. pr. Kr. potiskujući Liburne.