Maistra d. d.

Maistra d. d., hotelsko-turistička kompanija osnovana 2005. spajanjem vrsarske Anite d. d. i rovinjskog Jadran-turista d. d.

Danas raspolaže s devet visokokvalitetnih hotela, osam turističkih naselja i sedam kampova smještenih u Rovinju i Vrsaru. Maistrini objekti mogu primiti gotovo 34000 gostiju. Tvrtka je od samoga početka orijentirana na razvoj luksuznog turizma, ali i na razvoj komplementarnih sadržaja (kongresni, sportski, wellness turizam, i dr). Najveći ciklus investicija Maistre dogodio se u razdoblju 2005-14. kada se tvrtka profilirala na tržište obnovom i izgradnjom mnogih plaža, kampova, turističkih naselja, hotela i drugih smještajnih jedinica.

U vlasništvu je rovinjske Adris grupe d. d.

 

U.