Azbestoza

Azbestoza, progresivna bolest (difuzna plućna fibroza) izazvana udisanjem mineralne azbestne prašine i vlakana (pneumokonioza). Najveća opasnost za čovjeka predstavlja struktura azbesta, čije se iglice pri udisanju s lakoćom zabijaju u plućne membrane izazvavši upalne reakcije.