Austrijski Lloyd

Austrijski Lloyd, Društvo za pomorsku plovidbu (tal. Società di Navigazione a Vapore del Lloyd Austriaco; njem. Dampfschiffahrts-Gesellschaft des Österreichischen Lloyd), austrijsko brodarsko poduzeće, utemeljeno 1835., sa sjedištem u Trstu. Ime mu izvorno potječe od osiguravateljskoga društva, osnovanoga 1833., također u Trstu, koje je trgovcima, osiguravateljima i brodarima pružalo informacije o tržištima i pom. trgovini u Europi i Aziji. Te je vijesti društvo dobivalo od dopisnika i od kapetana na određenim rutama, a da bi se prikupljanje i prijenos informacija olakšali, na godišnjoj je skupštini u listopadu 1835. osnovano istoimeno brodarsko poduzeće. Sljedeće godine društvo kupuje prve parobrode, preuzima liniju Trst-Venecija te planira širenje na Istru i Dalmaciju.