BINA-Istra d. d.

BINA-Istra d. d., trg. društvo sa sjedištem u Puli, utemeljeno 1995. radi financiranja, izgradnje i upravljanja Istarskim ipsilonom. Na temelju odluke hrv. Vlade 25.IX.1995. potpisan je ugovor o koncesiji između Vlade RH i BINA-Istre za financiranje, građenje, održavanje Jadranske autoceste te upravljanje njome na dionicama Dragonja–Pula i Kanfanar–Pazin–Matulji (I. i II. faza), u ukupnoj dužini od 145km i na rok od 28 god. od puštanja u promet I. faze. Ugovor je zasnovan na modelu privatno-javnoga partnerstva i prvi je takav ugovor o koncesiji sklopljen u Hrvatskoj.