Atti del Museo Civico della Citta' di Pola

Atti del Museo Civico della Città di Pola, glasilo pulskoga Gradskog muzeja koji je pokrenuo i uređivao tadašnji ravnatelj B. Schiavuzzi. Izašla su četiri sveska: I (1902), II (1903), III (1904), IV (1905-23). Glasilo je prenosilo izvješća o djelatnosti Muzeja te neke pretiske Kandlerovih tekstova o pulskim starinama.

Do 1905. tiskana su tri sveska, a 1924. objavljen je posljednji broj koji obuhvaća djelovanje Muzeja kroz dugo i burno razdoblje (Prvi svjetski rat, pad Austro-Ugarske Monarhije, uspostavu talijanske vlasti). U prvom je svesku objavljeno priopćenje o osnutku Muzeja. Na kraju prvog, drugog i trećeg sveska, osim podataka o godišnjoj djelatnosti muzeja, nalazimo izvješća o Gradskoj knjižnici koja je djelovala u istoj zgradi pod imenom Biblioteca Civica, a četvrti svezak sadrži Schiavuzzijeve tekstove o arheološkim nalazima pronađenih na istarskom tlu u razdoblju između 1905. i 1923.

Nažalost Schiavuzzijevi nasljednici na dužnosti ravnatelja nisu preuzeli i njegovu brigu o objavljivanju glasila.

 

Atti del Museo civico della città di Pola, I (1902), II (1903), III (1904) e IV (1905-23), Stab. Tip.-lit. Boccasini & co., Pola 1903, 1904, 1905, 1924.

U.