Atti Istriani

Atti Istriani, znanstveni povijesni časopis čija su dva izdanja izašla u Trstu 1843. i 1846. Urednik časopisa bio je P. Kandler koji ga je pokrenuo u sklopu Muzeja tršćanskih starina (Museo di Antichità Tergestine).

Nastao je zbog razilaženja u mišljenju između Rossettija i Kandlera, koji nije prihvaćao Rossettijevu uredničku politiku a donekle i sadržaj časopisa Archeografo Triestino, kojega su Atti Istriani trebali biti dosljedni nasljednik. Prvi je svezak, koji uz uvodnu napomenu sadržava transkripciju Statuta Pule iz XVII. st., objavio tršćanski nakladnik H. F. Favarger u tiskari Weis, a drugi, u kojemu je objelodanjen Porečki statut, objavio je Lloyd Austriaco.

Atti Istriani, premda kratkog vijeka, vrlo su važni za istarsku pravnu povijest i povijest općenito.

 

LIT.: G. Quarantotto, Pietro Kandler commemorato nel XL anniversario della morte; aggiuntavi la Bibliografia degli scritti di lui a stampa, Archeografo Triestino, Trieste, 1921, 9.

U.