Materada

Materada, naselje kraj Umaga; (45°24′N; 13°37′E; 70m nadm. vis.); 129st. (2001); grad Umag. Smještena je na cesti Umag–Buje, blizu raskrižja cesta za Brtoniglu i Lovrečicu. Stanovnici se bave tradicijskim poljodjelstvom (uzgoj vinove loze i maslina).