Matejčić, Fran

Matejčić, Fran, klasični filolog (Pazin, 10.I.1851 – Pazin, 22.IX.1935). Pohađao je njem. gimnaziju najprije kod franjevaca u Pazinu, potom u Trstu, završio studij klas. jezika u Grazu, uzdržavajući se uglavnom sam. Bio je profesor na njem. gimnaziji u Pazinu.

Zbog sukoba u vrijeme izbora s pazinskim načelnikom, talijanašem F. Costantinijem, nakon tri godine premješten je na tal. gimnaziju u Kopru, gdje je 25 god. predavao klas. jezike i gimnastiku. God. 1899. imenovan je profesorom i privremenim ravnateljem, a 1900. stalnim ravnateljem Carsko-kraljevske velike državne gimnazije u Pazinu, prve srednjoškolske ustanove istar. Hrvata. Tu je dužnost obnašao do 1902., kada je carskom odlukom imenovan carsko-kraljevskim zemaljskim škol. nadzornikom za srednje škole Austrijskoga primorja sa sjedištem u Trstu. I kao pokrajinski nadzornik ostao je u vezi s pazinskom gimnazijom, redovito ju je obilazio na kraju školske god., predsjedavao maturalnim ispitima i s profesorima održavao završnu sjednicu Nastavničkoga vijeća. Umirovljen je 1920.

 

J. Šiklić