Tit Livije

Tit Livije (lat. Titus Livius), rimski povjesničar (Patavium, 59. pr. Kr. - Patavium, 17.). Obrazovanje je stekao u rodnome gradu gdje je učio latinski i grčki jezik, te gramatiku i retoriku. Autor je monumentalne povijesti grada Rima, rimske države i rimskog naroda.

Rođen je u Pataviumu (današnjoj Padovi), gdje je prema standardima elite kojoj je pripadao, dobio temeljito retorsko obrazovanje. U dvadesetčetvrtoj godini života iselio je u Rim gdje se zbližio s carem Augustom. U obimnom djelu naslovljenom Ab Urbe condita, Livije je razvio prikaz rimske povijesti od mitskih početaka do Druzove smrti (do 9. g. pr. Kr.). Livijeva namjera nije bila besprijekorno izvještavanje s visokim stupnjem vjerodostojnosti, već je težio tome da propovijedanje bude lijepo, književno uspjelo, i da zadovolji patriotske zahtjeve. Ab Urbe condita libri CXLII je opsežno djelo sastavljeno od 142 knjige. Do nas je, međutim, došao samo njezin manji dio: od 1. do 10. (od početka do 293. pr. Kr.) i od 21. do 45. knjige (219-167. pr. Kr.). Ostatak djela možemo pronaći u periohama, odnosno u sažecima Livijevih knjiga.

Livije spominje Istru u 11. poglavlju 41. knjige svoga djela. Poglavlje je posvećeno rimskoj opsadi i osvajanju Nezakcija, posljednje histarske fortifikacije. Opsada je navodno završila kada su Rimljani skrenuli tok rijeke kojom su se Vizačani opskrbljivali vodom. Ovaj podatak o skretanju riječnog toka nemoguće je morfološki dokazati, a povjesničari vjeruju da Livije nije nikada bio u Istri, već je jednostavno preslikao jednu tipičnu ratnu situaciju. Autor prenosi vijest o histarskome ponosu bilježeći da su Vizačani, kada su shvatili da im više nema spasa, ubili žene i djecu, zatim skočili s visokih zidina utvrde da izbjegnu ropstvo.

Istru i Histre spominje na još nekoliko mjesta (10,2; 21,16; 39,55-56; 40,18; 40,26; 41,1-14; 43,1; 43,5).

 

LIT.: Livius Titus, Povijesti rimske Tita Livija od sazdanja grada Rima (pr. Ferdo Pažur), J. B. Štifler, Varaždin 1860; M. Križman, Antička svjedočanstva u Istri, Zavičajna naklada Žakan Juri, Pula 1997; Istra kroz vrijeme, Centar za povijesna istraživanja - Rovinj, Collana degli Atti - br. 30, Rovinj 2009.

U.