Livije, Tit

Livije, Tit (lat. Titus Livius),  rimski povjesničar (Padova, 59.pr.Kr. - Padova, 17). Živio je u Padovi i neko vrijeme u Rimu, gdje je bio svjedokom Oktavijanove/Augustove preobrazbe Republike u Carstvo. Njegova su rana filozofska i retorička djela izgubljena. Najveće mu je djelo Ab Urbe condita, opća rimska povijest od osnutka grada do njegova doba u 142 knjige, od kojih je sačuvano 35, odnosno sažetci svih knjiga (Periochae)