Maslinovo ulje

Maslinovo ulje, mješoviti triacilglicerol s velikim postotkom nezasićene oleinske kiseline. Upotrebljava se u prvom redu u prehrani. Proizvodnja maslinova ulja u Istri poznata je od ant. doba, što potvrđuju mnogobrojni nalazi tijesaka za masline, spremišta za ulje, radionica za izradu amfora te zapisi koji svjedoče o visokoj kakvoći ulja što se u to doba ondje proizvodilo. U novijoj povijesti vrhunac proizvodnje dosegnut je sred. XVIII.st., kada se godišnje proizvodilo oko 1100t ulja. Poč. XXI.st. proizvodnja ulja u hrv. dijelu Istre kreće se 200−450t godišnje, što čini oko 10% ukupne hrv. proizvodnje, a pokazuje i tendenciju stalnoga rasta.