Maružini

Maružini, naselje 2,5km južno od općinskoga središta Kanfanara (45°6′N; 13°51′E; 290m nadm. vis.); 78st. (2001). Skupina kuća nalazi se unutar mreže lokalnih poljskih puteva između naselja Burići i naselja Salambati kraj Smoljanaca, blizu granice kanfanarskog i savičentskoga područja.