Božinović, Davor

Božinović, Davor, diplomat (Pula, 27.XII.1961). Diplomirao je na zagrebačkom fakultetu političkih znanosti. Na istom je Sveučilištu doktorirao na području međunarodnih odnosa i nacionalne sigurnosti. Političku je karijeru započeo 1987. kad je izabran za savjetnika u Republičkom sekretarijatu za narodnu obranu Hrvatske.

Tijekom 1990-ih bio je na dužnosti pomoćnika ministra vanjskih poslova te savjetnik u hrvatskim veleposlanstvima u Sofiji i Sarajevu. Imenovan je 2002. veleposlanikom Srbije i Crne Gore, a 2004. predstojnikom Ureda predsjednika RH. Radio je kasnije kao državni tajnik za europske integracije i za politička pitanja (2008. i 2009). Krajem 2010. stupio je na dužnost ministra obrane RH na kojoj je ostao godinu dana. Napisao je niz znanstvenih radova. Koautor je knjige "Nato - euroatlantska integracija" (2008.) i autor knjige "Uzajamna tranzicija NATO - EU - jugoistok Europe" (2010). Sudjelovao je kao predavač na brojnim sveučilištima i drugim institucijama (Sveučilište John Hopkins u Washingtonu, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, Diplomatska akademija pri ministarstvu vanjskih poslova Ruske Federacije, Diplomatska akademija MV-PEI, Ratna škola "Ban Josip Jelačić" i dr).

 

U.

http://www.morh.hr/hr/o-nama/ministar/7-o-nama/ministar/2624-ministar-obrane-dr-sc-davor-boinovi.html