Albertini da Pirano, Gaspare

Albertini da Pirano, Gaspare, kipar, kamenorezac, graditelj oltara (Piran, prva pol. XVIII.st. - ?, kraj XVIII.st.). O njegovu se životu zna vrlo malo. Imao je radionicu u Piranu, a djelovao je poglavito po Istri i Kvarneru.