Aničić, Josip

Aničić, Josip, svećenik, začasni kanonik (Poljane kraj Opatije, 1873 - Brkač, 1956). Studij teologije završio je u Gorici, a zaređen je 1896.