Govi, Mario

Govi, Mario, geolog (Pula, 23. svibnja 1927 - Torino, 12. VII. 2009). Otac Giuseppe bio je časnik te su zbog njegove službe ubrzo odselili u Zadar, gdje će ostati petnaestak godina. Godine 1943. otišli su u Italiju, najprije u Maceratu pa u Padovu, gdje je Mario 1957. diplomirao geologiju.

Radio je u državnim ustanovama, a od 1970. do 1996. bio je ravnateljem istraživačkih instituta za hidrogeološku zaštitu u Torinu, Padovi i Cosenzi. Bio je niz godina konzultantom Uprave za vode sjevernojadranskog sliva sa sjedištem u Veneciji te njenim glavnim tajnikom od 1997. do 1999. Bavio se geološkim istraživanjem. Od 1970. nadalje bio je koordinator istraživačkih pohoda i geoloških analiza prilikom odrona, poplava i drugih prirodnih katastrofa. Bavio se predviđanjem i prevencijom geoloških i hidroloških rizika. Objavio je brojne znanstvene radove, izvještaje i karte. Od 1986. bio je dopisnim članom torinske Akademije znanosti.

 

U.