Agrolabin

Agrolabin, poduzeće za poljoprivrednu proizvodnju. Poljoprivredni je kombinat osnovan radi melioracije Čepićkoga jezera (1932) te ušća rijeke Raše i Krapanskoga jezera (1935).