Agincourt (d'), Jean Baptiste Louis George Seroux

Agincourt (d'), Jean Baptiste Louis George Seroux, povjesničar, povjesničar umjetnosti i arheolog (Beauvais, 5.IV.1730 - Rim, 24.IX.1814). Plemićkog podrijetla, bio je potomak grofova iz Namura.