Agincourt (d'), Jean Baptiste Louis George Seroux

Agincourt (d'), Jean Baptiste Louis George Seroux, povjesničar, povjesničar umjetnosti i arheolog (Beauvais, 5.IV.1730 - Rim, 24.IX.1814). Plemićkog podrijetla, bio je potomak grofova iz Namura.

U mladosti je bio časnik u konjičkoj pukovniji dok ga kralj Luj XV. nije imenovao poreznim službenikom. Godina 1777-78. putovao je Engleskom, Njemačkom, Republikom Sedam Ujedinjenih Niskih Zemalja i Italijom s ciljem podrobnog proučavanja ranokršćanskih spomenika i umjetnosti općenito po uzoru na J. J. Winckelmanna. Njegov je kapitalni rad dovršio M. Gence koji se i pobrinuo za objavu d'Agincourtovih spisa pod naslovom L'Histoire de l'Art par les monuments depuis sa décadence au quatrième siècle jusqu'à son renouvellement au seizième (Paris, 1823). Knjiga obuhvaća razmatranja o povijesti umjetnosti od IV. stoljeća do Renesanse. U njoj je opisao kasnoantičke i ranokršćanske spomenike Pule. Reprodukcije su međutim najčešće iskrivljene i loše.

 

LIT: Brockhaus Enzyklopädie, F. A. Brockhaus GmbH, Mannheim 1986; La Piccola Treccani, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1995; Istarska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2005.

Ur.