Mariano iz Siene

Mariano iz Siene (ili Mariano di Nanni, prema patronimiku), klerik (Siena, 8. IX. 1384 - ?). Početkom XV. st. spomenut je kao klerik u pojedinim ispravama, a 1403. kao kapelan kapele Kristova raspeća u sklopu sienske katedrale. Iza 1423. bio je upravitelj župe „San Pietro a Ovile" u Sieni.