Dom za starije i nemoćne osobe "Domenico Pergolis" u Rovinju

Krajem XIX. st. obje Ubožnice u kontradi Montalbano bile su u veoma lošem stanju i financijski iscrpljene jer su potpomagale preko sto siromaha. Upravo iz tih razloga počela se kod Domenica Pergolisa stvarati ideja o izgradnji novoga prihvatilišta. U tu svrhu darovao je 70.000 austrijskih kruna. Dom za starije (Casa di Ricovero) nastao je na zemljištu koji je Kongregacija od Milosrđa dobila od obitelji Califfi putem mnogih kupoprodaja. Radovi izgradnje trajali su preko godinu dana a izvršila ih je lokalna tvrtka „Giorgio Benussi". Dobrotvorna obitelj zahtijevala je da se neizgrađeni dio sačuva kao park.