Kirac, Luka

Kirac, Luka, svećenik, narodni preporoditelj, političar i proučavatelj istarske prošlosti (Medulin, 27.IX.1860 - Rakotule, 3.I.1931). U rodnome Medulinu završava osnovnu (pučku) školu, a gimnaziju u Senju i Rijeci, financijski potpomognut od strane Jurja Dobrile. Fakultetsko obrazovanje stekao je u goričkoj bogosloviji 1884. godine.