Maroević, Egon

Maroević, Egon, kirurg (Pula, 12. VII. 1913 - Osijek, 9. VI. 1980). Klasičnu gimnaziju završio je u Splitu, a Medicinski fakultet 1940. u Zagrebu. Talijanske su ga vlasti poslale na rad u Kastav iz Sušaka. Odande je dospio u Pulu 1942. gdje se zaposlio kao kirurg u Općoj bolnici.