Coronelli, Vincenzo

Coronelli, Vincenzo, kozmograf, kartograf i enciklopedist (Venecija, 16. VIII. 1650 – Venecija, 9. XII. 1718). Kao dječak bio je šegrt te u Raveni učio rezbarstvo. Godine 1665. vratio se u Veneciju gdje je primljen kao student u franjevački samostan sv. Nikole (San Nicolò della Lattuga). Već iduće godine objavio je kalendar (Calendario perpetuo sacro profano). Nadstojnici su prepoznali njegov talent i poslali ga na školovanje u rimski internat sv. Bonaventure gdje je za tri godine diplomirao teologiju te je ubrzo izabran za provincijskog tajnika mletačke „Terraferme“.