Marčenegla

Marčenegla (Mrčenigla), naselje 3km jugoistočno od Vrha (45°21′N; 13°57′E; 228m nadm. vis.); 111st. (2001); grad Buzet. Nalazi se na juž. rubu visoravni iznad Račiškoga potoka i jezera Butonige. Stanovnici se bave poljodjelstvom.